IX. ročník AMATÉR RALLYE CUP  2016/2017

PROGRAM a Dodatek ZÚ 4. závodu AR

Datum závodu a místo:  21 ledna 2017 Milovice – Boží DAR                   
Povrch trati – asfalt 88%, panely12%
Celková délka rallye: 40 
Délka RZ : 36
Počet RZ:  6   
Start závodu: 21 ledna 2017 v 9:30
Cíl závodu: 21 ledna 2017 v 16 hod
Uzávěrka přihlášek: datum a čas: 19 ledna 2017 v 24 hod
Zveřejnění mapy tratě: v den konání závodu 
Otevření servisního parkoviště (depo)
Datum, čas, místo: 20 ledna 2017 v 16:30
(telefon číslo depo 602 23 33 20)
Prostor depa je vyznačen na mapě závodu včetně příjezdové a odjezdové cesty. V této oblasti je určena maximální rychlost 20km/hod.
Porušení vstupu do zakázaných prostor bude závod přerušen a následně ukončen. Prosíme všechny posádky / jezdce a jejich teamy o dodržení tohoto nařízení a akceptování provozního řádu areálu.

 

Administrativní přejímky
Datum, čas a místo: 21 ledna 2017 v 7 hod
Červený stan v prostoru servisní zóny. Bez provedení administrativní přejímky nesmí posádka/jezdec zahájit technickou přejímku ani seznamovací jízdy.
Na přejímku se dostaví celá posádka - jezdec a pokud tvoří posádku spolujezdec tak i on.
Doklady pro přejímku: řidičský průkaz, spolujezdec O. P., řádně vyplněná papírová přihláška (najdete jí na našich stránkách www.amaterrallye.cz). Další spolujezdec se píše z druhé strany přihlášky. Po uzavření administrativních přejímek nelze už spolujezdce dopsat!!!! Vše ohledně startu jezdce nebo spolujezdce ve věku 14 až 18 let najdete v ZÚ 2016/2017. Podpisy na přihlášce se provádí přímo na přejímce.
Na přejímce převezme jezdec / posádka: startovní čísla (2ks), označovací pásky na ruku
Technické přejímky: Datum a čas: 21 ledna 2017 od 7:30 do 8:40

Začátek a konec seznamovacích jízd rychlostní zkoušky:
Datum a čas: 21 ledna 2017 od 8 hod do 8:30     
Seznamovací jízdy budou vždy za zaváděcím vozidlem. Povoleny maximálně tři průjezdy RZ. Technické přejímky a seznamovací jízdy se provádí současně, ale tak aby posádka /jezdec měli do 8:30 vyřízenou technickou přejímku. Vozidlo, které se nedostaví v čas na T K, nebude vpuštěno do závodu. Na technickou přejímku i seznamovací jízdy se dostaví vozidlo s nalepenými startovními čísly. Určené místo pro startovní číslo je uvedeno v ZÚ 2016/ 2017.
Z tohoto důvodu Vás všechny prosíme o brzký příjezd na tento závod, abychom stihli seznamovací jízdy.
Rozprava s posádkami/jezdci:  21 ledna 2017  9:05 v prostoru administrativních přejímek
Vyvěšení startovní listiny: 21 ledna 2017  9: 20 v prostoru administrativních přejímek
Start rallye: Datum a čas – 21 ledna 2017 v 9:30
Cíl rallye: Datum a čas: 21 ledna 2017 v 16 hod
Po ukončení závodu prosí pořadatel účastníky závodu o pomoc při úklidu tratě
Vyhlášení výsledků závodu 21 ledna 2017 v 17 hod

Body za závod do AR CUP dle ZU  2016/2017.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 19 ledna 2017 v 24:00
Přihláška (najdete ji na stánkách www.amaterrallye.cz ) musí být řádně vyplněna a originál (papírová přihláška) bude odevzdána na administrativních přejímkách. Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplněny na administrativních přejímkách, kam se dostaví celá posádka. Posádku v závodě může tvořit jen jezdec.

Počet přijatých přihlášek.
Minimální počet přijatých přihlášek: 30
Maximální počet přijatých přihlášek: 50

Přihlašovací vklad:
Startovné/přihlašovací vklad – 2.300,-  uvedená cena včetně DPH

Přihláška bude přijata pouze tehdy, pokud je zaplacena záloha (1.000,-) startovného nebo celá výše vkladu.  Zaslání zálohy na konto 2102546118/2700
záloha lze dohodnout na tel: 602233320
informace o závodě na telefonu 602233320
Co zde není napsáno, tak platí vše, co je uvedeno v ZÚ AR CUP 2016/2017!!!!!!!!!
Za AR Milan Blahout